Nájomné bytové domy, Trebatice

Skry infoUkáž info

Rok realizácie: 2009

Popis projektu:

Bytový objekt pozostáva z dvoch navzájom zrkadlených sekcií, ktoré majú spoločné základové konštrukcie. Každá sekcia má jeden bytový vchod s tromi nadzemnými a podkrovným podlažím. Návrh architektonického riešenia sa snaží optimálne využiť dané pozemky malo podlažnou zástavbou tak, aby sa vytvorili najvhodnejšie podmienky z hľadiska tvaru pozemku a jeho susedských vzťahov, orientácie k svetovým stranám, limitov pre malo podlažnú zástavbu, bez zaťaženia hlukom, prístupových a prevádzkových podmienok. V súlade s uvádzanými danosťami územia a pozemku je bytový dom navrhnutý ako objekt s približne obdĺžnikovým pôdorysom s drobným hmotovým členením. Objekt je pozdĺžnou osou orientovaný severo-južne, čo umožnilo orientáciu bytov na východ a západ. Každý byt je priečne vetrateľný, čo znamená že má okná orientované na obe strany bytového domu – preplávajúca dispozícia. Celková kapacita je 22 bytov. Byty sú prístupné pešo aj individuálnou automobilovou dopravou z Družstevnej ulice, po jestvujúcich a navrhovaných komunikáciách.