Urbanistická štúdia, Nitra - Janíkovce

Skry infoUkáž info

Rok realizácie: 2011

Popis projektu:

Urbanistická štúdia IBV, následne projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu a pre realizáciu komunikácií a inžinierskych sietí. No a na záver samotná realizácia.