Bytový dom ADELIO Kramáre, Bratislava

Skry infoUkáž info

Rok realizácie: 2005

Popis projektu:

Bytový dom na Bratislavských Kramároch v komplikovanom teréne. Dopravne prístupný z Royovej ulice. Na 4 nadzemných a jednom podzemnom podlaží sa nachádza 14 bytov.

S polupráca s Ing.arch. Štefanom Svetkom